Hakkımızda

Hakkımızda

KURUMUN MİSYONU:

Kurumumuz eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek; Kurumumuzun sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünyanın geri kalanı ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek.


KURUMUN VİZYONU:

Saygın bir kurumsal kimliğe sahip olan İkbal Akademi Eğitim Merkezi,

- toplumun her kesimine eğitim verebilen,

- eğitim, öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen,

- Eğitim faaliyetlerimize katılanlara teori ve beceriyi birleştirebilmelerini sağlayacak eğitim verebilen

- Kurumumuzun etik kurallarından, kalite ve standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen

- ulusal ve uluslararası tanınılırlığını sahip bir sürekli eğitim merkezi olmak.